Komplexa behov. Enkla lösningar.

iaBS grundades 2007 för att förse små och medelstora banker med professionella och lättanvända verktyg på finanssidan. Vi bryter ner komplexa behov inom finans och riskhantering till konkreta lösningar.

Våra lösningar bygger på många års erfarenhet inom finans och likviditetshantering. iaBS är en aktiv och lyhörd affärspartner som agerar.

iaBS LiquiditySystem är en mjukvara framtagen för att enkelt och intuitivt arbeta med likviditets- och motpartsrisker. Det är ett flexibelt och kraftfullt verktyg för att aktivt identifiera risker och analysera den aktuella situationen.

Ni har behoven, vi har lösningarna. Tillsammans ligger vi i framkanten.